ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆವಳಿಗಳು

Home

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ TDS ಕಡಿತ
1995 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಕಲನ
ಆಗಸ್ಟ್-2003 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರವರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ
ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2016
ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯಿದೆ 2013

 

ನಡೆವಳಿಗಳು
ನದಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸಮಿತಿ
ರಾಜ್ಯ ಫೀಕಲ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (SFSSM) ನೀತಿ
ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪಾಸಣೆ
ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪಾಸಣೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ GoK ಆದೇಶ

 

ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳು

 

6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸಮಿತಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS