ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Back
ವ್ಯಾಪ್ತಿ

Home

Division Sub Division City Type Population Census District
Bangalore Bangalore Doddaballapura City Muncipal Council 71608 2001 Bangalore-Rural
Bangalore Bangalore Hosakote Town Muncipal Council 36323 2001 Bangalore-Rural
Bangalore Bangalore Nelamangala Town Muncipal Council 25287 2001 Bangalore-Rural
Bangalore Bangalore Vijayapura Town Muncipal Council 296540 2001 Bangalore-Rural
Bangalore Bangalore Magadi Town Muncipal Council 25031 2001 Ramanagara
Bangalore Ramanagara
Channapattana
Ramanagar City Muncipal Council 79394 2001 Ramanagara
Belgaum Balgaum Bailhongal Town Muncipal Council 43225 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Belgaum City Muncipal Council 399653 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Khanapur Town Panchayat 16567 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Kudachi Town Panchayat 19843 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Mudalagi Town Muncipal Council 29893 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Raibagh Town Panchayat 15929 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Ramadurga Town Muncipal Council 31830 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Sadalaga Town Panchayat 20202 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Sankeshwar Town Muncipal Council 32511 2001 Belgaum
Belgaum Balgaum Soundatti Town Muncipal Council 38155 2001 Belgaum
Belgaum Belgaum Nippani City Muncipal Council 58081 2001 Belgaum
Belgaum Hidkal Athani Town Muncipal Council 39235 2001 Belgaum
Belgaum Hidkal Chikkodi Town Muncipal Council 32823 2001 Belgaum
Belgaum Hidkal Gokak City Muncipal Council 67170 2001 Belgaum
Belgaum Hidkal Hukkeri Town Panchayat 19917 2001 Belgaum
Belgaum Hidkal Konnur Town Panchayat 17980 2001 Belgaum
Bellary Bellary Bellary City Muncipal Council 316766 2001 Bellary
Bellary Bellary Hadagali Town Muncipal Council 23414 2001 Bellary
Bellary Bellary Kamalapur Town Panchayat 21830 2001 Bellary
Bellary Bellary Siruguppa Town Muncipal Council 42919 2001 Bellary
Bellary Bellary Tekkalkote Town Panchayat 23583 2001 Bellary
Bellary Hospet Hospet City Muncipal Council 164240 2001 Bellary
Bellary Hospet Kampli Town Muncipal Council 35380 2001 Bellary
Bellary Hospet Kottur Town Panchayat 22701 2001 Bellary
Bellary Hospet Kudalagi Town Panchayat 21849 2001 Bellary
Bellary Hospet Sandur Town Muncipal Council 27614 2001 Bellary
Bellary Koppal Gangavathi City Muncipal Council 93240 2001 Koppal
Bellary Koppal Koppal City Muncipal Council 56160 2001 Koppal
Bellary Koppal Kustagi Town Muncipal Council 21183 2001 Koppal
Bellary Lingasugur Lingasugur Town Muncipal Council 27306 2001 Raichur
Bellary Raichur Deodurga Town Muncipal Council 21994 2001 Raichur
Bellary Raichur Manvi Town Muncipal Council 37613 2001 Raichur
Bellary Raichur Mudugal Town Panchayat 19116 2001 Raichur
Bellary Raichur Raichur City Muncipal Council 207421 2001 Raichur
Bellary Raichur Sindhanur City Muncipal Council 61262 2001 Raichur
Bidar Bidar Aurad Town Panchayat 15804 2001 Bidar
Bidar Bidar Basavakalyan Town Muncipal Council 58785 2001 Bidar
Bidar Bidar Bhalki Town Muncipal Council 35093 2001 Bidar
Bidar Bidar Bidar City Muncipal Council 172877 2001 Bidar
Bidar Humnabad Chittagupa Town Muncipal Council 24419 2001 Bidar
Bidar Humnabad Humnabad Town Muncipal Council 36517 2001 Bidar
Bijapur Bagalkot Bagalkote City Muncipal Council 90988 2001 Bagalkote
Bijapur Bagalkot Bilagi Town Panchayat 15454 2001 Bagalkote
Bijapur Bagalkot Guledagudda Town Muncipal Council 33991 2001 Bagalkote
Bijapur Bagalkot Jamkandi Town Muncipal Council 57883 2001 Bagalkote
Bijapur Bagalkot Mudhol Town Muncipal Council 42461 2001 Bagalkote
Bijapur Bagalkot Rabakavi Banahatti City Muncipal Council 70248 2001 Bagalkote
Bijapur Bagalkot Terdal Town Muncipal Council 23616 2001 Bagalkote
Bijapur Bijapur Basavana Bagewadi Town Muncipal Council 28560 2001 Bijapur
Bijapur Bijapur Bijapur City Muncipal Council 228175 2001 Bijapur
Bijapur Bijapur Indi Town Muncipal Council 31482 2001 Bijapur
Bijapur Bijapur Muddebihal Town Muncipal Council 28219 2001 Bijapur
Bijapur Bijapur Sindagi Town Muncipal Council 27732 2001 Bijapur
Bijapur Bijapur Talikote Town Muncipal Council 26205 2001 Bijapur
Bijapur Hungund Hunugund Town Panchayat 18037 2001 Bagalkote
Bijapur Hungund Ilkal Town Muncipal Council 51920 2001 Bagalkote
Bijapur Jamkhandi Kerur Town Panchayat 17217 2001 Bagalkote
Bijapur Jamkhandi Mahalingapura Town Muncipal Council 30858 2001 Bagalkote
Chitradurga Chitradurga Chitradurga City Muncipal Council 122707 2001 Chitradurga
Chitradurga Chitradurga Hiriyur Town Muncipal Council 48806 2001 Chitradurga
Chitradurga Chitradurga Holalkere Town Panchayat 14574 2001 Chitradurga
Chitradurga Chitradurga Hosadurga Town Muncipal Council 22488 2001 Chitradurga
Chitradurga Chitradurga Molakalmur Town Panchayat 14133 2001 Chitradurga
Chitradurga Davanagere Channagiri Town Panchayat 18512 2001 Davanagere
Chitradurga Davanagere Davanagere City Muncipal Council 364523 2001 Davanagere
Chitradurga Davanagere Harapanahalli Town Muncipal Council 41907 2001 Davanagere
Chitradurga Davanagere Harihara City Muncipal Council 73047 2001 Davanagere
Chitradurga Davanagere Honnali Town Panchayat 15568 2001 Davanagere
Chitradurga Davanagere Jagalur Town Panchayat 14744 2001 Davanagere
Chitradurga Hiriyur Challakere Town Muncipal Council 49067 2001 Chitradurga
Dharwad Dharwad Alnavar Town Panchayat 16290 2001 Dharwad
Dharwad Dharwad Annigere Town Muncipal Council 25710 2001 Dharwad
Dharwad Dharwad HubliDharwad City Muncipal Council 786195 2001 Dharwad
Dharwad Dharwad Kalghatgi Town Panchayat 14680 2001 Dharwad
Dharwad Dharwad Kundagol Town Panchayat 16840 2001 Dharwad
Dharwad Dharwad Navalagund Town Muncipal Council 22202 2001 Dharwad
Dharwad Karwar Ankola Town Panchayat 14307 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Bhatkal Town Muncipal Council 31774 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Dandeli City Muncipal Council 53290 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Haliyal Town Panchayat 20653 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Honnavar Town Panchayat 17824 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Karwar City Muncipal Council 62973 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Kumta Town Muncipal Council 27598 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Mundagod Town Panchayat 16173 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Siddapura Town Panchayat 14050 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Sirsi City Muncipal Council 58702 2001 Uttar kannada
Dharwad Karwar Yellapura Town Panchayat 17923 2001 Uttar kannada
Gadag Gadag No.1 Gadag-Betageri City Muncipal Council 154982 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Gajendragad Town Muncipal Council 28226 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Lakshmeshwar Town Muncipal Council 33417 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Mulgund Town Panchayat 18098 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Mundargi Town Muncipal Council 20363 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Naragund Town Muncipal Council 32561 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Naregal Town Panchayat 16685 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Ron Town Muncipal Council 21643 2001 Gadag
Gadag Gadag No.1 Sirahatti Town Panchayat 16208 2001 Gadag
Gadag Haveri Bankapur Town Muncipal Council 20324 2001 Haveri
Gadag Haveri Byadagi Town Muncipal Council 25663 2001 Haveri
Gadag Haveri Hanagal Town Muncipal Council 25009 2001 Haveri
Gadag Haveri Haveri City Muncipal Council 55913 2001 Haveri
Gadag Haveri Hirekerur Town Panchayat 15872 2001 Haveri
Gadag Haveri Ranebennur City Muncipal Council 89618 2001 Haveri
Gadag Haveri Savanur Town Muncipal Council 35563 2001 Haveri
Gadag Haveri Shiggoan Town Muncipal Council 24327 2001 Haveri
Gulbarga Gulbarga Aland Town Muncipal Council 35245 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga Chittapur Town Muncipal Council 27006 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga Gulbarga City Muncipal Council 422569 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga SHABAD City Muncipal Council 50562 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga Shahapur Town Muncipal Council 38907 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga Shorapur Town Muncipal Council 43622 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga Wadi Town Muncipal Council 30012 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga No.2 Chiincholi Town Panchayat 17144 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga No.2 Gurumitkal Town Panchayat 16923 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga No.2 Jewargi Town Panchayat 19179 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga No.2 Sedam Town Muncipal Council 31539 2001 Gulbarga
Gulbarga Gulbarga No.2 Yadgir City Muncipal Council 58811 2001 Gulbarga
Hassan Chickkamagalur Birur Town Muncipal Council 22702 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Chikkamagalur City Muncipal Council 101251 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Kadur Town Muncipal Council 30814 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Koppa Town Panchayat 5113 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Mudigere Town Panchayat 8963 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Narasimharajapura Town Panchayat 7464 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Sringeri Town Panchayat 4349 2001 Chikkamangalur
Hassan Chickkamagalur Tarikere Town Muncipal Council 34066 2001 Chikkamangalur
Hassan Hassan Alur Town Panchayat 6133 2001 Hassan
Hassan Hassan Arasikere Town Muncipal Council 43140 2001 Hassan
Hassan Hassan Arkalgudu Town Panchayat 15169 2001 Hassan
Hassan Hassan Belur Town Muncipal Council 20228 2001 Hassan
Hassan Hassan Chanarayapatna Town Muncipal Council 33253 2001 Hassan
Hassan Hassan Hassan City Muncipal Council 116574 2001 Hassan
Hassan Hassan Holenaripur Town Muncipal Council 27204 2001 Hassan
Hassan Hassan Sakaleshpur Town Muncipal Council 23176 2001 Hassan
Kolar Bethamangala Robertsonpet City Muncipal Council 141424 2001 Kolar
Kolar Bethamangala Sreenivasapura Town Muncipal Council 22959 2001 Kolar
Kolar Chickkaballapur Bagepalli Town Muncipal Council 20119 2001 Chikkaballapur
Kolar Chickkaballapur Chikkaballapur City Muncipal Council 54968 2001 Chikkaballapur
Kolar Chickkaballapur Chintamani City Muncipal Council 65493 2001 Chikkaballapur
Kolar Chickkaballapur Gowribidanur Town Muncipal Council 30537 2001 Chikkaballapur
Kolar Chickkaballapur Gudibande Town Panchayat 8807 2001 Chikkaballapur
Kolar Chickkaballapur Siddlaghatta Town Muncipal Council 41098 2001 Chikkaballapur
Kolar Chickkaballapur Bangarpet Town Muncipal Council 38703 2001 Kolar
Kolar Chickkaballapur Kolar City Muncipal Council 113907 2001 Kolar
Kolar Chickkaballapur Malur Town Muncipal Council 27815 2001 Kolar
Kolar Chickkaballapur Mulbagal Town Muncipal Council 44033 2001 Kolar
Mandya Mandya Krishnarajpet Town Muncipal Council 22580 2001 Mandya
Mandya Mandya Maddur Town Muncipal Council 26521 2001 Mandya
Mandya Mandya Malavalli Town Muncipal Council 35851 2001 Mandya
Mandya Mandya Mandya City Muncipal Council 131175 2001 Mandya
Mandya Mandya Nagamangla Town Panchayat 16052 2001 Mandya
Mandya Mandya Pandavapura Town Panchayat 18130 2001 Mandya
Mandya Mandya Srirangapatna Town Muncipal Council 23729 2001 Mandya
Mangalore Mangalore Banatwal Town Muncipal Council 36830 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Belthangadi Town Panchayat 7305 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Mangalore City Muncipal Council 399565 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Moodabidre Town Muncipal Council 25713 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Mulki Town Panchayat 16387 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Puttur Town Muncipal Council 48070 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Sullia Town Panchayat 18026 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Ullal Town Muncipal Council 49895 2001 Dakshninakannada
Mangalore Mangalore Karkala Town Muncipal Council 25116 2001 Udupi
Mangalore Mangalore Kundapur Town Muncipal Council 28591 2001 Udupi
Mangalore Mangalore Saligrama Town Panchayat 16962 2001 Udupi
Mangalore Mangalore Udupi City Muncipal Council 113112 2001 Udupi
Mysore Chamarajanagara Chamarajnagar City Muncipal Council 60558 2001 Chamrajnagar
Mysore Chamarajanagara Gundlupet Town Muncipal Council 26340 2001 Chamrajnagar
Mysore Chamarajanagara Hanur Town Panchayat 10682 2001 Chamrajnagar
Mysore Chamarajanagara Kollegala City Muncipal Council 52607 2001 Chamrajnagar
Mysore Madakeri Kushalnagar Town Panchayat 13186 2001 Kodagu
Mysore Madakeri Madikeri City Muncipal Council 32496 2001 Kodagu
Mysore Madakeri Somwarpet Town Panchayat 7220 2001 Kodagu
Mysore Madakeri Virajpet Town Panchayat 15213 2001 Kodagu
Mysore Mysore Yalandur Town Panchayat 8585 2001 Chamrajnagar
Mysore Mysore Bannur Town Muncipal Council 23239 2001 Mysore
Mysore Mysore Heggadadevanakote Town Panchayat 12045 2001 Mysore
Mysore Mysore HUNSUR Town Muncipal Council 43900 2001 Mysore
Mysore Mysore Krishnarajnagar Town Muncipal Council 30633 2001 Mysore
Mysore Mysore Mysore City Muncipal Council 755379 2001 Mysore
Mysore Mysore Nanjangud Town Muncipal Council 48232 2001 Mysore
Mysore Mysore Periyapatna Town Panchayat 14924 2001 Mysore
Mysore Mysore Saraguru Town Panchayat 10366 2001 Mysore
Mysore Mysore T.Narasipur Town Panchayat 9927 2001 Mysore
Shimoga Sagar Sagar City Muncipal Council 50131 2001 Shimoga
Shimoga Sagar Shikaripura Town Muncipal Council 31516 2001 Shimoga
Shimoga Sagar Shiralakoppa Town Panchayat 14501 2001 Shimoga
Shimoga Sagar Soraba Town Panchayat 7427 2001 Shimoga
Shimoga Shimoga Bhadravathi City Muncipal Council 160662 2001 Shimoga
Shimoga Shimoga Hosanagara Town Panchayat 5043 2001 Shimoga
Shimoga Shimoga Jogkargal Town Panchayat 17570 2001 Shimoga
Shimoga Shimoga Shimoga City Muncipal Council 274352 2001 Shimoga
Shimoga Shimoga Thirthahalli Town Panchayat 14808 2001 Shimoga
Tumkur Tumkur Chikkanayakahalli Town Muncipal Council 22389 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Gubbi Town Panchayat 16805 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Koratagere Town Panchayat 13655 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Kunigal Town Muncipal Council 30343 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Madhugiri Town Muncipal Council 26304 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Pavagada Town Muncipal Council 28068 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Sira City Muncipal Council 50088 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Tiptur City Muncipal Council 53104 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Turuvekere Town Panchayat 13281 2001 Tumkur
Tumkur Tumkur Tuumkur City Muncipal Council 248929 2001 Tumkur
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS